, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Komunikat Wójta gminy Kamionka
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Komunikat Wójta gminy Kamionka

Komunikat Wójta gminy Kamionka

27-08-2018

Informacja Wójta w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat przebudowy drogi powiatowej w Kozłówce

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, uporczywie powtarzanymi nieprawdziwymi informacjami, jakoby przyczyną braku przebudowy odcinka drogi powiatowej przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest brak dobrej woli i współpracy ze strony Wójta Gminy Kamionka oraz samorządu gminy ze starostwem powiatowym w Lubarowie, poniżej przedstawiam informacje, które mam nadzieję rozwieją wszelkie wątpliwości.

Poprawa jakości szklaków komunikacyjnych tak powiatowych jak i gminnych jest nieodzownym priorytetem działalności inwestycyjnej samorządu gminy Kamionka. Gmina Kamionka w obecnej kadencji realizuje z determinacją założony przez siebie program przebudowy dróg gminnych w każdej z części naszej gminy. Jednakże troska o bezpieczeństwo i komfort podróżowania naszych mieszkańców, każe nam równie konsekwentnie wspierać samorząd powiatu lubartowskiego w przebudowach dróg będących w zarządzie tego samorządu, którymi wszak podróżują i nasi mieszkańcy. Przykładów takiego wspierania dróg powiatowych nie jest mało. W ostatnich latach gmina Kamionka przekazała następujące środki:

1.       Przebudowa drogi powiatowej relacji Kozłówka – Dąbrówka w kwocie: 50 tyś zł,

2.       Przebudowa drogi powiatowej w Samoklęskach PGR w kwocie: 95 tyś zł,

3.       Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zofian w kwocie: 137 tyś zł,

4.       Przebudowa drogi powiatowej w Starościnie w kwocie: 115 tyś zł,

5.       Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kierzkówce (w tym z przedsiębiorcą) w kwocie: 40 tyś zł,

6.       Projekt przebudowy drogi powiatowej w Ciemnie w kwocie: 15 tyś zł,

co daje niebagatelną kwotę wsparcia jaką nasza gmina udzieliła powiatowi lubartowskiemu w wysokości: 452 tyś zł.

 

Podobnie sprawy miały się ze wsparciem przedmiotowej drogi w sąsiedztwie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Gmina Kamionka każdego roku zabezpieczała stosowną kwotę środków finansowych celem wsparcia powiatu lubartowskiego w realizacji tej inwestycji. Dla przykładu, w poprzednim budżecie zabezpieczyliśmy kwotę wsparcia w wysokości 250 tyś zł, ale już w tym roku kwota ta wzrosła do 353 tyś zł. Zatem gmina Kamionka zawsze stała w gotowości do wsparcia dla tego odcinka. Dlaczego nie jest on realizowany? Dlatego, że samorząd powiatu lubartowskiego przebudowę drogi relacji Skrobów – Kozłówka podzielił na dwie części. Główną, która teraz jest realizowana oraz ta od parkanu na wysokości Muzeum. Na oba odcinki składane były wnioski o wsparcie do różnych instytucji. W przypadku pierwszym otrzymano dofinansowanie, dlatego droga może być realizowana. W drugim przypadku, gdzie składano wniosek na tzw. Schetynówki, wniosek mimo kilku podejść nie uzyskiwał dofinasowania.

To jest właściwa przyczyna dlaczego droga nie jest realizowana w całości. Z informacji pozyskanych ze starostwa powiatowego w Lubartowie wynika, że powiat ponownie będzie składał wniosek na przebudowę feralnego odcinka znów do tzw. Schetynówek. Gmina Kamionka z pewnością zabezpieczy - jak to bywało w przeszłości ponownie środki dla wsparcia tej inwestycji. Ale to nie zabezpieczenie środków przez gminę Kamionka będzie gwarantem realizacji tego przedsięwzięcia, a skuteczne zabieganie powiatu lubartowskiego o uzyskanie dofinansowania z programu rządowego.

Dlatego bardzo proszę konkretne osoby o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które nieuprawnienie uderzają w Wójta Gminy, Radnych Rady Gminy Kamionka oraz cały nasz samorząd.

 

Karol Ługowski
 Wójt Gminy Kamionka
Powrót do działu tematycznego Powrót