, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Z A W I A D O M I E N I E
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

02-08-2018

Informuję, że w dniu 8 sierpnia 2018r. ( środa ) o godz. 9:00  w sali nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    nadania imienia Szkole Podstawowej w Samoklęskach,
  b)    emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  c)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  d)    zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie posiedzenia.
                                                 Przewodniczący Rady
                                        (-)   Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót