, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXXIV Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXXIV Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

XXXIV Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

22-06-2018

Z A W I A D O M I E N I E
Informuję, że w dniu 29 czerwca 2018r. ( piątek ) o godz. 9:00  w sali nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
   a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Kamionka,
   b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
   c) zmian w uchwale budżetowej na 2018r.,
   d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie tej umowy z dotychczasowym dzierżawcą,
   e) zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Kamionka.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót