, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności "Budowa przydomowych oczyszczalni...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka" z przyznanym dofinansowaniem.

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka" z przyznanym dofinansowaniem.

25-06-2018

Uprzejmie informujemy, że kolejny z projektów: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka", którego beneficjentem jest gmina Kamionka, zostanie objęty dofinansowaniem. W dniu 13 czerwca 2018 roku Wójt gminy Kamionka Pan Karol Ługowski przy kontrasygnacie Skarbnik gminy, Pani Jolanty Szymanek podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 1 808 396,00 złotych.  Środki te trafią niebawem do mieszkańców gminy jako wkład środków unijnych do realizacji oczyszczalni na ich posesji.

Projekt opracowany został w 2016 roku i pod koniec tego roku został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Zakłada wykonanie 216 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy w miejscowościach: Amelin, Biadaczka, Bratnik,Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kozłówka, Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Samoklęski, Samoklęski, Samoklęski kol. I i II, Rudka Gołębska, Siedliska, Starościn, Starościn Kolonia, Wólka Krasienińska i Zofian. 

Co istotne, gmina Kamionka składając wniosek z 216 oczyszczalniami przydomowymi, pobiła rekord w skali województwa. Żadna inna gmina z terenu województwa lubelskiego nie złożyła wniosku z taką ilością gospodarstw domowych chętnych do zamontowania tej jakże ważnej i nowoczesnej infrastruktury. Świadczy to o niezwykłej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kamionka.

Niebawem poinformujemy Państwa o kwocie oraz terminie wpłaty wkładu własnego. Osoby, które nie zakwalifikowały się do projektu, a chciałyby wziąć w nim udział, mogą wpisać się na listę rezerwową, która będzie uruchomiona w przypadku rezygnacji osób objętych projektem. 

Zainteresowani mogą uzyskać wszelkie informacje w Urzędzie gminy Kamionka osobiście, pokój nr 9 lub pod nr telefonu 81 85 26 568.
 
 
 
Powrót do działu tematycznego Powrót