, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Usuwamy azbest bezpłatnie
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Usuwamy azbest bezpłatnie

Usuwamy azbest bezpłatnie

15-05-2018

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń
na usuwanie azbestu!
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn.: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać z w/w strony:
– Zakładka usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.
Powrót do działu tematycznego Powrót