, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt "Budowa kanalizacji...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami - etap IV" z przyznanym dofinansowaniem.

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami - etap IV" z przyznanym dofinansowaniem.

17-04-2018

Opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 6.4 "Gospodarka wodno-ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wśród 39 wniosków z przyznanym dofinansowaniem, znalazł się wniosek gminy Kamionka pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami - etap IV". 
Planowana inwestycja o której mowa, zakłada prace budowane określone, jako etap IV rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Obejmie swym zasięgiem 106 podłączeń posesji prywatnych, zlokalizowanych na następujących ulicach: Grobelnej, Nadrzecznej, Wesołej, Łąkowej, Cichej, Lubelskiej, Zielonej, Lipowej. W ramach projektu planuje się wybudowanie 4,67 km sieci kanalizacji, w tym 4510,5 m kanałów ściekowych grawitacyjnych, 163 m kanalizacji ciśnieniowej oraz dwóch przepompowni ścieków P7 i P8. Zakładana liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej, to blisko 450 osób. 
 
Szacowany koszt całkowity inwestycji, to 2 952 708,85 zł. 85% kosztów kwalifikowalnych to przewidywane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Powrót do działu tematycznego Powrót