, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

04-04-2018

Z A W I A D O M I E N I E

Infromuję, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja wójta o działaniach w okresie pomiędzy sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kamionka.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

   a) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie posiedzenia.

Powrót