, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej

04-04-2018

Z A W I A D O M I E N I E

Infromuję, że w dniu 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja wójta o działaniach w okresie pomiędzy sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kamionka.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

   a) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie posiedzenia.

Powrót do działu tematycznego Powrót