, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt pn. "Budowa kanalizacji...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami w Kamionce - etap IV" w ocenie merytorycznej.

Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami w Kamionce - etap IV" w ocenie merytorycznej.

13-02-2018

Informujemy, że projekt pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej z dwoma przepompowniami w Kamionce - etap IV"  pozytywnie przeszedł dwa pierwsze etapy i trafił już do etapu końcowego (oceny merytorycznej).

Projekt złożony przez gminę Kamionka do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa") swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z dwiema przepompowniami ścieków w miejscowości Kamionka. Planowana inwestycja zakłada prace budowane określone, jako etap IV rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i obejmie swym zasięgiem 106 podłączeń posesji prywatnych, zlokalizowanych na następujących ulicach: Grobelna, Nadrzeczna, Wesoła, Łąkowa, Cicha, Lubelska i Zielona. W ramach projektu planuje się wybudowanie 4,67 km sieci kanalizacji, w tym 4510,5 m kanałów ściekowych grawitacyjnych, 163 m kanalizacji ciśnieniowej oraz dwóch przepompowni ścieków (P7 i P8).

Szacowany koszt całkowity inwestycji, to 2 952 708,85 zł. 85% kosztów kwalifikowalnych to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

                                                                                                                                  Kamil Prażmowski

Powrót do działu tematycznego Powrót