, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Podpisywanie umów z Mieszkańcami...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Podpisywanie umów z Mieszkańcami dotyczących zobowiązań finansowych i organizacyjnych

Podpisywanie umów z Mieszkańcami dotyczących zobowiązań finansowych i organizacyjnych

31-01-2018

Informujemy, że począwszy od 7 lutego do 20 lutego 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Kamionce, podpisywane będą umowy dotyczące zobowiązań organizacyjnych i finansowych z osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gmine Kamionka”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym będziemy kontaktować się z osobami uczestniczącymi w projekcie telefonicznie, w celu umówienia terminu podpisania umowy. Umowę podpisać muszą WSZYSCY współwłaściciele nieruchomości, na której będą instalowane kolektory słoneczne, kotły na biomasę lub pompy ciepła.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa któregoś ze współwłaścicieli, osoba upoważniona powinna posiadać podpisane pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem uczestnika projektu.

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, uczestnictwo w projekcie wymaga wniesienia wkładu własnego, którego pełna wysokość będzie znana po finansowym rozliczeniu projektu (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu jest to 31 grudnia 2018 roku).

W chwili obecnej Mieszkańcy proszeni są o wpłatę zaliczki w kasie Urzędu Gminy w Kamionce lub pod wskazane konto:

GMINA KAMIONKA

21-132 KAMIONKA

UL. LUBARTOWSKA 1

NUMER RACHUNKU: 44 8707 1029 0300 0459 2003 0039

TYTUŁEM: WPŁATA ZALICZKI ZA INSTALACJĘ SOLARNĄ (KOCIOŁ NA BIOMASĘ,POMPĘ CIEPŁA)

w wysokości:

A. Zestawy kolektorów słonecznych instalowanych na dachu lub elewacji budynku:

instalacja 2 panelowa: 2100 zł

instalacja 3 panelowa: 2400 zł

instalacja 4 panelowa: 3200 zł

 

B. Zestawy kolektorów słonecznych zamontowanych na gruncie:

instalacja 2 panelowa: 3800 zł

instalacja 3 panelowa: 4200 zł

instalacja 4 panelowa: 5600 zł

 

C. Kotły na biomasę: 3800 zł

D. Powietrzna pompy ciepła: 2400 zł

Powyższa kalkulacja wynika z powstałych na potrzeby projektu kosztorysów dla poszczególnego rodzaju instalacji.

Wniesienie wpłat w ww. wysokościach jest warunkiem koniecznym do udziału Mieszkańca w projekcie.

Przydatne dokumenty do  pobrania:

Druk udzielenia pełnomocnictwa:

1. Wzór umowy na instalację solarną.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [408.81 KB]

2. Wzór umowy na kocioł na biomasę.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [331.44 KB]

3. Wzór umowy na powietrzną pompę ciepła.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [331.11 KB]

4. Druk udzielenia pełnomocnictwa.

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [287.26 KB]

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia KAŻDY WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI).

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [441.12 KB]

Powrót do działu tematycznego Powrót