, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Pozytywna ocena wniosków z zakresu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Pozytywna ocena wniosków z zakresu infrastruktury turystycznej

Pozytywna ocena wniosków z zakresu infrastruktury turystycznej

28-01-2018

W okresie od 20 listopada 2017 do 8 grudnia 2017 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na cztery typy przedsięwzięć.

Jednym z nich było zadanie pn. "budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)".

W ramach tego działania do biura LGD wpłynęły cztery wnioski z terenu gminy Kamionka. Wszystkie uzyskały wymaganą ilość punktów i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu.

Wnioskodawcami projektów są:

1. Gmina Kamionka (wnioski: "Budowa infrastruktury turytycznej w miejscowości Kamionka" oraz "Gmina Kamionka kołem się toczy").

2. "Innym i Sobie" Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka (wnioski: "Budowa placu rekreacyjnego w Starościnie" i "Budowa placu rekreacyjnego w Kamionce"). 

LISTA WSZYSTKICH WNIOSKÓW

K. Prażmowski

Powrót do działu tematycznego Powrót