, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności "Edukacja Malucha" na liście...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
"Edukacja Malucha" na liście dofinansowanych projektów z RPO WL 2014-2020

"Edukacja Malucha" na liście dofinansowanych projektów z RPO WL 2014-2020

07-11-2017

Projekt pn. „Edukacja Malucha” złożony przez Gminę Kamionka w dniu 24 kwietnia 2017 roku w ramach działania 12.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, spełnił kryteria i z liczbą 89,5 punktów znalazł się na 3 miejscu na liście  projektów z dofinansowaniem opublikowanej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Łącznie w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 53 projekty. Wsparcie finansowe uzyska 28 beneficjentów. Ostateczna wartość wniosku, to 665 703,13 zł, z czego 557 347,66 zł, to wsparcie z funduszy unijnych.

Projekt o którym mowa, jest komplementarnym z projektem inwestycyjnym  pn.  „Budowa przedszkola samorządowego w Kamionce”, w którym dofinansowanie wynosi: 849 814,15zł. Dla nowego przedszkola w Kamionce daje to łącznie pozyskane wsparcie finansowe  w wysokości: 1 407 161,81 zł.

Projekt „Edukacja malucha” zakłada wyposażenie nowo wybudowanego budynku (data ukończenia budowy obiektu to koniec lipca 2018 roku) w zestaw mebli, zabawki, materiały dydaktyczne, zakup wyposażenia szatni i kuchni. Ponadto projekt zakłada organizację zajęć z psychologiem, logopedą, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, jak również zajęcia językowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

 

K. Prażmowski.

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót