, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności III sesja Rady Miejskiej w Kamionce...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
III sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej

III sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej

12-06-2024

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 1000, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego 
w Kamionce, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z sesji nr II/2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

4.     Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.

5.     Debata nad raportem o stanie Gminy.

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Kamionka.

7.     Zapoznanie z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2023 rok. 

8.     Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2023 rok.

9.     Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej. 

10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamionka absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

12.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

13.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

14.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka.

15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Kamionka pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

16.  Wolne wnioski i zapytania. 

17.  Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                                                   (-) Ewa Grymuza

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka/live

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii