, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności II sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
II sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej

II sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej

16-05-2024

Informuję, że w dniu 23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego 
w Kamionce, odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LVIII/2024 z dnia 26 marca 2024 roku.

4. Przyjęcie protokołu z sesji nr I/2024 z dnia 7 maja 2024 roku.

5. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kamionka.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                   (-) Ewa Grymuza

 

 

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka/live

 

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii