, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności I sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
I sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej

I sesja Rady Miejskiej w Kamionce IX kadencji samorządowej

07-05-2024

W dniu dzisiejszym odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Kamionce, IX kadencji samorządowej.
Burmistrz - Pan Karol Ługowski oraz radni, którzy zostali wyłonieni ze swoich okręgów w ostatnich wyborach samorządowych, złożyli uroczyste ślubowania.
Dokonano także głosowań nad wyborem osób prowadzących posiedzenia rady, jak również wyłoniono członków poszczególnych komisji.
Skład Rady Miejskiej w Kamionce, IX kadencji samorządowej na lata 2024-2029:
Pani Anna Białek - wybrana z okręgu numer 1 (Samoklęski, Samoklęski Kolonia II)
Pan Andrzej Jankowski - wybrany z okręgu numer 2 (Samoklęski Kolonia I, Stanisławów Duży, Rudka Gołebska).
Pan Dawid Wolski - wybrany z okręgu numer 3 (Amelin, Syry).
Pani Marta Tarka - wybrana z okręgu numer 4 (Starościn, Starościn Kolonia, Zofian).
Pan Michał Michałowski - wybrany z okręgu numer 5 (Biadaczka, Dąbrówka, Wólka Krasienińska).
Pan Mateusz Mądro - wybrany z okręgu numer 6 (Kamionka: ul. 3 Maja, ul. Browarna, ul. Katowska, ul. Kocka, ul. Krótka, ul. Nowy Rynek, ul. Poprzeczna, ul. Wąska, ul. Rynek, ul. Spokojna, ul. Szeroka, Grabowy Las)
Pani Ewa Powałka - wybrana z okręgu numer 7 (Kamionka: ul. 3 Maja, ul. Browarna, ul. Katowska, ul. Kocka, ul. Krótka, ul. Nowy Rynek, ul. Poprzeczna, ul. Wąska, ul. Rynek, ul. Spokojna, ul. Szeroka, Grabowy Las, ul. Litewska, ul. Lubartowska, ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, Nowy Skrobów)
Pani Ewa Grymuza - wybrana z okręgu numer 8 (Kamionka: ul. Drągowska, ul. Kościelna, ul. Krzywy Dąb, ul. Leśna, ul. Michowska, ul. Niska, ul. Sosnowa, ul. Szkolna, ul. Warszawska, ul. 600‑lecia, kolonia Kokosz, kolonia Krzywy Dąb).
Pani Katarzyna Krupa - wybrana z okręgu numer 9 (Kamionka: ul. Cicha, ul. Grobelna, ul. Lipowa, ul. Lubelska, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Wesoła, ul. Zielona, Ostrów, Stare Pole).
Pan Jerzy Zbiciak - wybrany z okręgu numer 10 (Ciemno).
Pani Anna Jóźwiak - wybrana z okręgu numer 11 (Kierzkówka, Kierzkówka-Kolonia, Polny Młyn).
Pan Anrzej Hunek - wybrany z okręgu numer 12 (Kozłówka nr 1-108A).
Pan Mirosław Michalak - wybrany z okręgu numer 13 (Bratnik i Kozłówka od nr 109, do końca).
Pani Katarzyna Pochwatka - wybrana z okręgu nr 14 (Siedliska od nr 1 do 92).
Pan Sławomir Mitaszka - wybrany z okręgu nr 15 (Siedliska od nr 94 do końca).
Przewodniczącą Rady Miejskiej IX kadencji samorządowej została wybrana Pani Ewa Grymuza.
Zastępcami Przewodniczącej zaś Pani Anna Białek oraz Pan Mirosław Michalak.
Składy komisji:
1. Komisja rewizyjna:
- Pan Michał Michałowski- przewodniczący.
- Pani Marta Tarka, Pani Anna Jóźwiak, Pan Jerzy Zbiciak, Pan Sławomir Mitaszka - członkowie.
2. Komisja gospodarcza:
- Pan Dawid Wolski - przewodniczący.
- Pani Anna Białek, Pani Katarzyna Krupa, Pan Andrzej Jankowski, Pan Mirosław Michalak - członkowie.
3. Komisja oświaty, kultury, zdrowia, ochrony środowiska i spraw socjalnych:
- Pani Ewa Powałka - przewodnicząca.
- Pani Katarzyna Pochwatka, Pani Ewa Grymuza, Pan Andrzej Hunek, Pan Mateusz Mądro - członkowie.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji:
- Pani Marta Tarka - przewodnicząca.
- Pani Katarzyna Krupa, Pani Ewa Powałka, Pan Mateusz Mądro Pan Michał Michałowski - członkowie.
Wszystkim życzymy jak najbardziej owocnej pracy w IX kadencji samorządowej, z korzyścią dla całej społeczności gminy Kamionka.
Foto: Mikołaj Lazor.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii