, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Dofinansowanie na remont zabytkowej...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Dofinansowanie na remont zabytkowej plebanii w Kamionce

Dofinansowanie na remont zabytkowej plebanii w Kamionce

05-04-2024

W dniu wczorajszym Burmistrz Karol Ługowski i Skarbnik Jolanta Szymanek, odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Jarosława Stawiarskiego, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebani z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej”, z działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego FELU.07.09-IZ.00-002/23, w ramach Funduszy Europejskich Dla Lubelskiego 2021-2027.   
Środki pozyskane w ramach wsparcia, to kwota: 3 782 609,17 zł.
To już trzeci projekt dofinansowany z tej perspektywy unijnej.
W ramach naboru, do instytucji oceniającej wpłynęło łącznie 43 wnioski. 15 wniosków odpadło na etapie oceny formalnej, w związku z czym do oceny merytorycznej trafiło 28 z nich. Wniosek został oceniony podczas oceny merytorycznej na 80 pkt.
Inwestycja sprawi, że zabytkowy budynek, znajdujący się na terenie zespołu kościelno-parafialnego w Kamionce, w sąsiedztwie kilkusetletniego drzewostanu, przejdzie kapitalny remont i zostanie uchroniony przed całkowitą degradacją.   
Przedsięwzięcia zakłada wykonanie następujących robót:
 -roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 -roboty rozbiórkowe i demontaże prowadzone ręcznie w zakresie: pokrycie i poszycie dachu przekucia ścian, tynki, posadzki, schody, poszycie stropu, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje sanitarne i elektryczne.
 -odsłonięcie istniejących fundamentów,
 -wykonanie wykopów płytkich pod fundamenty,
 -podbicie istniejących fundamentów,
 -wylewanie fundamentów z betonu,
 -wykonanie izolacji poziomych i pionowych,
 -murowanie ścian konstrukcyjnych i samonośnych,
 -wykonanie stropów monolitycznych nad piwnicą i parterem,
 -lokalne wzmocnienia konstrukcji,
 -przebudowę drewnianej więźby dachowej,
 -montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami,
 -montaż otworów okiennych i drzwiowych,
 -prace instalacyjne elektryczne: gniazd i oświetleniowa, wlz-ty, teletechniczne i niskoprądowe,
 -prace instalacyjne sanitarne: wod-kan, c.o., wentylacji
 -biały montaż sanitarny i elektryczny,
 -wykopy liniowe instalacji zewnętrznych i przyłączy,
 -instalacje zewnętrzne: wod-kan, k.d., c.o. enn-wlz,
 -prace wykończeniowe: murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, płytkarskie i okładzinowe, stolarskie, ślusarskie, malarskie,
 -wykonanie utwardzenia terenu,
 -wykonanie chodników,
  -wykonanie dojść,
  -montaż instalacji fotowoltaicznej,
  -instalację zewnętrznej pompy ciepła.

 

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii