, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności LVIII sesja Rady Miejskiej w Kamionce...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
LVIII sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej

LVIII sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej

19-03-2024

Informuję, że w dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 1000, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego 
w Kamionce, odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z sesji nr LVII/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku.

4.     Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.

5.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamionka w 2024 roku”.

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości z „Samoklęski Kolonia Pierwsza” na „Dębczyna”.

7.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Kamionka

8.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

10.  Wolne wnioski i zapytania. 

11.  Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej                      

                                                                                                                                                (-) Ewa Grymuza 

 

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka/live

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii