, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Program „Posiłek w szkole i w domu”...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

15-03-2024

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach dofinansowania związanego  z  realizacją  wieloletniego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Gmina Kamionka na realizację Programu w roku 2024 uzyskała dotację w wysokości 73 000,00 zł. 
Całkowity planowany koszt programu wynosi 91 250,00 zł.

Cel programu:
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.
Pomoc udzielana jest w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W ramach Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce realizowane są 2 moduły:

1.  MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu i szkole.

2.  MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii