, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ważne zmiany w programie "Czyste...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze" od 1 kwietnia 2024 roku

Ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze" od 1 kwietnia 2024 roku

05-03-2024

WAŻNE ZMIANY OD 1 KWIETNIA 2024 ROKU W ZAKRESIE DOFINANSOWYWANYCH POMP CIEPŁA, KOTŁÓW NA PELLET I ZGAZOWUJĄCYCH DREWNO


W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” (PPCP lub program) pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.


Zmiany te mają na celu ochronę beneficjentów i zapewnienie, że dofinansowanie w ramach PPCP będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Gwarancją tego będzie wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), a dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na „uszczelnioną” listę ZUM.


Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów PPCP, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM.
Do dofinansowania w ramach PPCP kwalifikowane będą wyłącznie pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.
Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów PPCP.


Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła, piece na pellet i zgazowujące drewno wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
W związku z powyższym, uczulamy, by przed zakupem pomp ciepła, kotłów na pellet lub kotłów zgazowujących po 1 kwietnia 2024 roku, upewnić się u sprzedawców , że urządzenie spełnia nowe wytyczne.
W przypadku, gdy urządzenia zakupiono przed 1 kwietnia 2024 roku, prosimy nie zwlekać ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Jednocześnie przypominamy, że dofinansowaniu podlegają kotły na pellet i zgazowujące drewno o tzw. podwyższonym standardzie, co trzeba również brać pod uwagę przy zakupie.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii