, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o LVI nadzwyczajnej...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zawiadomienie o LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.

Zawiadomienie o LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.

22-01-2024

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 23 stycznia 2024 roku (wtorek) o godz. 1000, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Kamionce, odbędzie się nadzwyczajna LVI sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4.     Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Kamionce na 2024 rok.

5.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

7.     Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Ewa Grymuza 

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka/live

Powrót do działu tematycznego Powrót