, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Nabór deklaracji wstępnych do...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Nabór deklaracji wstępnych do programu "Ciepłe Mieszkanie"

Nabór deklaracji wstępnych do programu "Ciepłe Mieszkanie"

15-01-2024

Nabór deklaracji odnosi się wyłączenie do nieruchomości wielorodzinnych (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) położonych na terenie gminy Kamionka.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

Możliwy zakres inwestycji (oddzielnie dla lokali i współnot mieszkaniowych) przedstawa poniższa broszura.

Deklaracje, wraz z załącznikami, można składać do dnia 25 stycznia 2024 roku.

Zebrane deklaracje pozwolą na oszacowanie ilości lokalizacji i poziomów dofinansowania dla potencjalnych Uczestników programu. Na tej bazie gmina Kamionka sporządzi wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Koszty w ramach programu mozna będzie ponieść i rozliczyć dopiero w przypadku podpisania umowy między gminą Kamionka, a WFOŚiGW w Lublinie. Koszty poniesione wcześniej, nie będą podlegały dofinansowaniu.

Lista dokumentów:

  1. Deklaracja udziału w programie (do pobrania).
  2. Zgoda współmałżonka (do pobrania, jeśli dotyczy).
  3. Zgoda współwłascicieli nieruchomości (do pobrania, jeśli dotyczy).
  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  5. Zaświadczenie o przeciętnym, miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego w roku 2022, wydane przez własciiwy Ośrodek Pomocy Społecznej (jeśli dotyczy - poziom podwyższony i najwyższy).

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót