, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka" w ocenie merytorycznej

Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka" w ocenie merytorycznej

11-09-2017

Informujemy, że projekt  pn. "Modernizacja oświelenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka", który złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania 5.5 "Promocja niskoemisyjności" RPO WL 2014-2020, pozytywnie przeszedł dwa pierwsze etapy. Po spełnieniu wymogów formalnych i pozytywnej ocenie formalnej, przekazany został do ostatniego z etapów - oceny merytorycznej. 

Końcowa wersja wniosku zakłada wymianę 488 opraw na terenie Gminy Kamionka na energooszczędne, a także budowę 6 nowych słupów oświeleniowych (w Bratniku i Kamionce przy ul. Spacerowej).

Wnioskowane dofinansowanie: 900 382,11 zł.

Projekt ten jest trzecim, który obecnie znajduje się w ocenie merytorycznej i  oczekuje na wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dwa pozostałe, to projekty termomodernizacji szkół w Kamionce i Samoklęskach.

Powrót do działu tematycznego Powrót