, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o LIII sesji Rady...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej

17-10-2023

Informuję, że w dniu 24 października 2023 r. (wtorek) o godz. 1130, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego 
w Kamionce, odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z sesji nr LII/2023 z dnia 26 września 2023 roku.

4.     Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.

5.     Oświadczenie Rady Miejskiej w Kamionce w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia 
z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.

6.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7.     Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

8.     Wolne wnioski i zapytania. 

9.     Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Grymuza 

 

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka

https://transmisjaobrad.info/channels/135/gmina-kamionka/live

 

Powrót do działu tematycznego Powrót