, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zbieranie, transport oraz...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest  w gospodarstwach rolnych

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych

13-10-2023

Nabór  dotyczy azbestu zdjętego przez rolników w ramach umowy z ARiMR na dofinansowanie do zakupu blachy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest: Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” realizowanego w latach 2023-2027.

Przed złożeniem wniosku Gmina powinna rzetelnie oszacować koszt prac na podstawie zrealizowanych umów zawartych pomiędzy właścicielem gospodarstwa rolnego a ARiMR oraz potwierdzeniem otrzymania zwrotu poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu.   

Dlatego zwracamy się do rolników, którzy składali takie wnioski do ARiMR i rozliczyli  już zadanie o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Kamionce pok. 2A:

1.    Kopii umowy z ARiMR o objęciu przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym  z planu rozwojowego.

2.    Potwierdzenia z wyciągu bankowego o dokonaniu zwrotu przez ARiMR poniesionych kosztów na zakup blachy w ramach powyższej umowy.

Dopiero po zebraniu tych dokumentów Gmina będzie mogła oszacować ilość azbestu  i złożyć wniosek na dofinansowanie jego odbioru, dlatego bardzo prosimy o dostarczanie w/w dokumentów na bieżąco po rozliczeniu zadania przez ARiMR.

Gmina nie posiada informacji od ARiMR o rolnikach, którzy podpisali takie umowy  oraz rozliczyli zadanie, dlatego jest to bardzo ważne, żeby Państwo informowali nas o tym, przynosząc w/w dokumenty, wtedy będziemy mogli szybciej złożyć wniosek  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  i zrealizować tym samym odbiory azbestu. 

W przedmiotowej sprawie prosimy się kontaktować z Panią Agnieszką Daniewską, tel: 81 85 26 569.

Powrót do działu tematycznego Powrót