, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt "Termomodernizacja Zespołu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce" w ocenie merytorycznej.

Projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce" w ocenie merytorycznej.

23-08-2017

Informujemy, że projekt pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce" złożony przez Gminę Kamionka jako drugi w ramach działania 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego" Regionalnego Programu Operacyjego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 także pozytywnie przeszedł dwa pierwsze etapy konkursu (weryfikację wymogów formalnych i ocenę formalną) i znajduje się obecnie na etapie oceny merytorycznej.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kamionce - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o.

Przewidywana kwota dofinansowania, zgodnie z ostateczną wersją wniosku, to 1 565 321,94 zł.

Powrót do działu tematycznego Powrót