, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt "Termomodernizacja Szkoły...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach" w ocenie merytorycznej.

Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach" w ocenie merytorycznej.

23-08-2017

Informujemy, że projekt pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach" złożony przez Gminę Kamionka w ramach działania 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego" Regionalnego Programu Operacyjego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pozytywnie przeszedł dwa pierwsze etapy konkursu (weryfikację wymogów formalnych i ocenę formalną) i znajduje się obecnie na etapie oceny merytorycznej.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samoklęskach - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, wraz z montażem kotła na pellet, modernizacja instalacji elektrycznej. 

 Przewidywana kwota dofinansowania, zgodnie z ostateczną wersją wniosku, to 727 067,71 zł.

Powrót do działu tematycznego Powrót