, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt "Termomodernizacja Szkoły...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach" w ocenie merytorycznej.

Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach" w ocenie merytorycznej.

23-08-2017

Informujemy, że projekt pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Samoklęskach" złożony przez Gminę Kamionka w ramach działania 5.2 "Efektywność energetyczna sektora publicznego" Regionalnego Programu Operacyjego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pozytywnie przeszedł dwa pierwsze etapy konkursu (weryfikację wymogów formalnych i ocenę formalną) i znajduje się obecnie na etapie oceny merytorycznej.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samoklęskach - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, wraz z montażem kotła na pellet, modernizacja instalacji elektrycznej. 

 Przewidywana kwota dofinansowania, zgodnie z ostateczną wersją wniosku, to 727 067,71 zł.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii