, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ważna informacja dot. programu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Ważna informacja dot. programu "Czyste Powietrze"

Ważna informacja dot. programu "Czyste Powietrze"

18-09-2023

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z coraz częstszymi sygnałami, iż na terenie naszej gminy pojawiają się przedstawiciele firm komercyjnych oferujący współpracę w zakresie pozyskania środków i przeprowadzenia inwestycji z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, przekazujemy ważne informacje:

- samorząd gminy Kamionka nie współpracuje z żadnym prywatnym podmiotem w zakresie aplikowania, realizacji rzeczowej i rozliczenia inwestycji z ww. programu, dlatego  też rozpowszechnianie  takich informacji przez Przedstawicieli takich firm podczas spotkań na terenie nieruchomości naszych Mieszkańców , jest nieprawdą;

- jedynym partnerem samorządu gminy Kamionka we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Lublinie, z którym gmina Kamionka zawarła porozumienie odnośnie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, który działa już od dwóch lat i w którym Mieszkańcy w sposób bezpłatny mogą zasięgnąć informacji na temat programu, jak również skorzystać z pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie i rozliczenia inwestycji;

- w każdym ,nawet najwyższym poziomie dofinansowania Programu, wymagany jest pewien wkład własny Mieszkańca, chociażby dlatego, że oprócz limitów na poszczególne kategorie wydatków i całości inwestycji, niekwalifikowalnym wydatkiem w Programie od 3 stycznia 2023 roku jest podatek od towarów i usług;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce wydaje jedynie zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym i nie uczestniczy w procedowaniu wniosków o dofinasowanie,

Nieprawdziwymi są również informacje, że o przyznaniu dofinansowania decyduje w jakimś stopniu gmina. Cała procedura oceny, przyznania dofinansowania i rozliczenia wniosku odbywa się bowiem tylko i wyłącznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie.

W związku z powyższym, apelujemy do naszych Mieszkańców, szczególnie Osób starszych i samotnych, by zachowywali rozwagę   i ostrożność w zakresie podpisywania wszelkich dokumentów z bliżej nieznanymi Im podmiotami oraz obligatoryjnie sprawdzali wiarygodność firm oferujących pomoc w zakresie pozyskania i rozliczenia dofinansowania.

Stroną w umowie o dofinansowanie w Programie jest bowiem Mieszkaniec i to On odpowiada za prawidłowość rozliczenia dotacji, w tym ponosi konsekwencje za wszelkie nadużycia  i nieprawidłowości w zakresie wykonania inwestycji niezgodnie z umową.  Jest to szczególnie ważne w modelu tzw. prefinansowania, do którego uprawnieni są Mieszkańcy o najniższych dochodach, kiedy to pierwsza zaliczka w wysokości do 50% wartości dofinansowania wpływa przed wykonaniem robót na konto Wykonawcy.

Powrót do działu tematycznego Powrót