, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ważna informacja dot. programu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Ważna informacja dot. programu "Czyste Powietrze"

Ważna informacja dot. programu "Czyste Powietrze"

18-09-2023

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z coraz częstszymi sygnałami, iż na terenie naszej gminy pojawiają się przedstawiciele firm komercyjnych oferujący współpracę w zakresie pozyskania środków i przeprowadzenia inwestycji z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, przekazujemy ważne informacje:

- samorząd gminy Kamionka nie współpracuje z żadnym prywatnym podmiotem w zakresie aplikowania, realizacji rzeczowej i rozliczenia inwestycji z ww. programu, dlatego  też rozpowszechnianie  takich informacji przez Przedstawicieli takich firm podczas spotkań na terenie nieruchomości naszych Mieszkańców , jest nieprawdą;

- jedynym partnerem samorządu gminy Kamionka we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Lublinie, z którym gmina Kamionka zawarła porozumienie odnośnie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego, który działa już od dwóch lat i w którym Mieszkańcy w sposób bezpłatny mogą zasięgnąć informacji na temat programu, jak również skorzystać z pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie i rozliczenia inwestycji;

- w każdym ,nawet najwyższym poziomie dofinansowania Programu, wymagany jest pewien wkład własny Mieszkańca, chociażby dlatego, że oprócz limitów na poszczególne kategorie wydatków i całości inwestycji, niekwalifikowalnym wydatkiem w Programie od 3 stycznia 2023 roku jest podatek od towarów i usług;

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce wydaje jedynie zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym i nie uczestniczy w procedowaniu wniosków o dofinasowanie,

Nieprawdziwymi są również informacje, że o przyznaniu dofinansowania decyduje w jakimś stopniu gmina. Cała procedura oceny, przyznania dofinansowania i rozliczenia wniosku odbywa się bowiem tylko i wyłącznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie.

W związku z powyższym, apelujemy do naszych Mieszkańców, szczególnie Osób starszych i samotnych, by zachowywali rozwagę   i ostrożność w zakresie podpisywania wszelkich dokumentów z bliżej nieznanymi Im podmiotami oraz obligatoryjnie sprawdzali wiarygodność firm oferujących pomoc w zakresie pozyskania i rozliczenia dofinansowania.

Stroną w umowie o dofinansowanie w Programie jest bowiem Mieszkaniec i to On odpowiada za prawidłowość rozliczenia dotacji, w tym ponosi konsekwencje za wszelkie nadużycia  i nieprawidłowości w zakresie wykonania inwestycji niezgodnie z umową.  Jest to szczególnie ważne w modelu tzw. prefinansowania, do którego uprawnieni są Mieszkańcy o najniższych dochodach, kiedy to pierwsza zaliczka w wysokości do 50% wartości dofinansowania wpływa przed wykonaniem robót na konto Wykonawcy.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii