, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności VIII edycja ogólnopolskiego konkursu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
1

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"

14-03-2023

Zgłoszenia do pierwszego etapu przyjmowane są do końca marca. Organizatorem głównym konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną. Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I konkursu (powiatowy)- wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.

Etap II konkursu Półfinał (wojewódzki) KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.

Etap III konkursu - Finał (ogólnopolski) - 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.

Link do wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=ixKiFrHVS-o

 

1

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót