, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Pakiet działań na rzecz poprawy stanu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
1

Pakiet działań na rzecz poprawy stanu jakości dróg na terenie gminy Kamionka

13-03-2023

W ostatnim czasie samorząd gminy Kamionka podjął szereg działań zmierzających do poprawy stanu jakości dróg, znajdujących się na terenie gminy Kamionka. Dotyczy to zarówno dróg gminnych, jak i dróg, którymi zarządcą jest powiat, bądź też województwo lubelskie.
 
I tak kolejno:
 
1. Na sesji Rady Miejskiej w Kamionce, która odbyła się w dniu 31 stycznia , podjęto uchwałę o udzieleniu przez naszą gminą pomocy finansowej województwu lubelskiemu w kwocie 700 tysięcy, na remont odcinka około 2 km drogi wojewódzkiej nr 809 od Starościna w kierunku Samoklęsk.
 
2. W tym samym dniu podjęto uchwałę o udzieleniu pomoc powiatowi lubartowskiemu w kwocie 300 tysięcy na remont drogi powiatowej Kozłówka-Dąbrówka. Dzięki tej inwestycji, zmodernizowany będzie odcinek również około 2 km tej drogi, od Kozłówki, w kierunku Dąbrówki.
 
3. W dniu 8 marca 2023 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów - Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa stanu jakości dróg gminnych w gminie Kamionka - etap I", na które gmina Kamionka pozyskała dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych w kwocie: 4 655 000,00 zł. Zakłada ono budowę, modernizację lub przebudowę dróg w następującym zakresie:
 
a) rozbudowę drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno - rozbudowę drogi gminnej nr 103267 L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1529L do km 0+995,00.
b) przebudowę drogi gminnej Nr 120862 L w Dąbrówce - odcinek drogi gminnej nr 120862L o długości około 835,59m.
c) przebudowę ulicy Słonecznej w Kamionce - odcinek drogi gminnej o długości około 195,60m.
d) budowę ulicy Spacerowej w Kamionce - odcinek drogi gminnej o długości około 285,22m.
e) przebudowę ulicy Nowej w Kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120847 L - obejmuje ul. Nową o długości około 1046,72m oraz drogę gminną nr 120847L o długości 175,74m.
f) budowę ulicy Szkolnej w Kamionce - obejmuje odcinek drogi gminnej o długości około 67,7m.
g) budowę ulicy Nadrzecznej w Kamionce - odcinek drogi gminnej o długości około 0+279,7 km.
h) przebudowę drogi gminnej Nr 103262 L w m. Syry - przebudowa drogi gminnej nr 103262 L w Syrach – od skrzyżowania z drogą gminną na działkach 1206 i 1209 w kierunku zachodnim.
 
4. Zawarto także umowę z tym samym Wykonawcą na realizację zadania pn. ""Poprawa stanu jakości dróg gminnych w gminie Kamionka - etap II", na które gmina Kamionka pozyskała dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych w kwocie: 4 750 000,00 zł., zakładające budowę, modernizację lub przebudowę dróg w następującym zakresie:
 
a) budowę drogi gminnej nr 103253L w m. Biadaczka - zamówienie obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103253 L o długości około 0+881,6 km.
b) budowę ulicy Litewskiej w Kamionce -   odcinek drogi gminnej o długości około 304,72m.
c) budowę ulicy Leśnej w Kamionce -  odcinek drogi gminnej o długości około 373,95m.
d) budowę drogi gminnej Nr 103264L w m. Rudka Gołębska i Kierzkówka Kolonia – Etap I i II -  budowę i przebudowę drogi gminnej w dwóch etapach. Etap I, budowa drogi gminnej o długości około 0+958,15m oraz Etap II, przebudowa drogi gminnej o długości około 0+407,70m.
e) budowę drogi gminnej nr 103279L w Kozłówce -  budowę i przebudowę drogi gminnej w dwóch etapach; etap I o długości około 0+555,00m oraz Etap II o długości około 0+173,13m.
f) budowę drogi gminnej nr 103274L w m. Siedliska -  odcinek drogi gminnej nr 103274L o długości około 1323,11m.
g) budowę drogi gminnej nr 103256L w m. Starościn i Starościn Kolonia - odcinek drogi gminnej nr 103256L o długości około 0+674,7m.
h) budowę drogi gminnej nr 103264 L w m. Kierzkówka Kolonia- 665 metrów.
 
5. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi w miejscowościach Samoklęski i Samoklęski Kolonia II w kierunku Bratnika, na które uzyskano wsparcie z funduszy przeznaczonych na pomoc dla terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w kwocie 1,96 mln. zł.
 
Drogi w Syrach i Kierzkówce Kolonii zostaną wykonane w oparciu o posiadane już projekty, natomiast pozostałe z dróg gminnych - metodą zaprojektuj i wybuduj.
 
1
 
2
 
3
Powrót do działu tematycznego Powrót