, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej

Nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej

02-11-2022

Informuję, że w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 1530, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego

w Kamionce, odbędzie się nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Ewa Grymuza

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót