, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja dotycząca opieki nad...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
2

Informacja dotycząca opieki nad uchodźcami

18-03-2022

             Jak Państwo wiedzą od kilkunastu dni działa na terenie gminy w Starościnie: Miejsce Stałego Zakwaterowania - przygotowane dla ukraińskich uchodźców. Sam lokal został przygotowany przez samorząd gminy przy ogromnym wsparciu mieszkańców gminy Kamionka, za które z jednej strony dziękuję z drugiej gratuluję Państwu pięknej postawy.

            W chwili obecnej w budynku po byłej szkole w Starościnie przebywa średnio 25 osób, gdyż nadal mamy do czynienia z pewną rotacją lokatorów. Jednocześnie obserwujemy wzmożony ruch osób trzecich wokół i w obiekcie, wynikający najczęściej z chęci pomocy lub dostarczania darów, co powoduje pewien chaos oraz rodzi niepokój przebywających tam Ukraińców, co do intencji pojawiających się obcych osób. Pamiętajmy, że uchodźcy przeszli przez piekło, stracili swoje domy, dawne życie i bardzo łatwo zburzyć ich kruchy spokój. 

Rozumiejąc Państwa dobre intencje i chęć pomocy, pragnę zwrócić się z delikatną prośbą o powstrzymanie się od samowolnych odwiedzin – głównie ze względu na bezpieczeństwo i poszanowanie prywatności Naszych Podopiecznych z Ukrainy.

Obecnie uchodźcy znajdują się pod ciągłą opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce, w ramach której otoczeni są opieką lekarską, socjalną, edukacyjną  i administracyjną,  a niedalekiej przyszłości również kulturalną.

Dlatego wszelkie propozycje formy wsparcia nie rzeczowego proszę zgłaszać do gminnego koordynatora – Pani Anny Jezior – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce (tel. 536 971 648).

 W przypadku chęci przekazania darów rzeczowych dla naszych gości z Ukrainy, również tych przebywających w domach prywatnych – można je deponować w OSP  w Kamionce, sklepie GS w Starościnie lub u sołtysa sołectwa Starościn. Prosimy nie przynosić darów rzeczowych bezpośrednio do miejsca pobytu uchodźców w Starościnie.

Dziękując za pomoc wierzę, że niniejszy komunikat spotka się ze zrozumieniem społeczności gminy Kamionka.

Jednocześnie pragnę poinformować, że na bieżąco weryfikujemy potrzeby naszych podopiecznych i przekazujemy informacje w mediach społecznościowych.

 

                                                                                                  Karol Ługowski
                                                                                                   Burmistrz Miasta Kamionka
Powrót do działu tematycznego Powrót