, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Odbiór końcowy zmodernizowanej drogi...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Odbiór końcowy zmodernizowanej drogi w Kierzkówce

Odbiór końcowy zmodernizowanej drogi w Kierzkówce

07-12-2016

W dniu 18 listopada 2016 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 103265 L w miejscowości Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia", w ramach którego przedmiotowa droga uzyskała m.in. asfaltową nawierzchnię na długości około 700 m i utwardzone pobocza. W odbiorze uczestniczyli: Karol Ługowski - Wójt Gminy Kamionka, Grzegorz Szymanek - zastępca Wójta Gminy Kamionka, Pani Justyna Bogusz - radna z okręgu Kierzkówka, Wiesława Bielińska - sołtys wsi Kolonia Kierzkówka,
Ryszard Patrzylas - sołtys wsi Kierzkówka, Antoni Żak - kierownik robót z ramienia wykonawcy oraz Tadeusz Bartnik - inspektor nadzoru. Roboty wykonano zgodnie z umową i odebrano bez uwag, co potwierdzone zostało w Protokole ostatecznego odbioru robót, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji tej inwestycji.
Powrót do działu tematycznego Powrót