, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce

XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce

08-06-2021

Informuję, że w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 16 00, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamionce VIII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXVI z dnia 20 maja 2021 roku.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
Kamionka.
7. Zapoznanie z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2020 rok.
8.  Zapoznanie  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  sprawozdaniu  z  wykonania
budżetu za 2020 rok.
9.  Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Komisji Rewizyjnej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Kamionka  
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy najmu
części nieruchomości.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
/-/
Ewa Grymuza

 

>>Link do sesji online<<

                                                                                                                                            

Powrót do działu tematycznego Powrót