, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności XIX Sesja Rady Gminy Kamionka
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
XIX Sesja Rady Gminy Kamionka

XIX Sesja Rady Gminy Kamionka

25-11-2016

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn.zm ) oraz § 25 ust. 4 Statutu Gminy Kamionka zwołuje na wniosek Wójta Gminy Kamionka nadzwyczajną XIX sesję Rady Gminy Kamionka. Posiedzenie sesji odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku (wtorek) o godz. 15 00 w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce.
 

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) odwołania skarbnika Gminy Kamionka;

     b) powołania skarbnika Gminy Kamionka.

4. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Rady Gminy Kamionka
/-/Sławomir Struski

 

 

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót