, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Z A W I A D O M I E N I E - Sesja...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E - Sesja Rady Miejskiej - termin przełożony na 20 maja 2021 r.

11-05-2021

>>link do transmisji online<<

 

Informuję, że w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 16 00, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w  Kamionce VIII kadencji samorządowej.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XXV z dnia 24 marca 2021 r.   
4.  Informacja Burmistrza o działaniach w okresie między sesjami.
5.  Podsumowanie sezonu łowieckiego 2020/2021.
6.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
7.  Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020r.
8.  Przedstawienie zasobów pomocy społecznej.
9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Kamionka.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.  
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Wolne wnioski i zapytania.  
14. Zakończenie posiedzenia. 

Powrót do działu tematycznego Powrót