, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja w sprawie rejonizacji...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Informacja  w sprawie rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Informacja w sprawie rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

20-10-2016

Uprzejmie informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podjął przygotowania do rejonizacji upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych pod zbiory w 2017 roku. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.) uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych mogą być prowadzone na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia wójta przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Producent winien dawać gwarancję należytego zabezpieczenia zbioru przed wykorzystaniem do innych celów niż określone w ustawie. Wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji, sprawuje nadzór nad w/w uprawami. W związku z powyższym osoby planujące uprawę maku niskomorfinowego bądź konopi włóknistej w 2017 roku na terenie gminy Kamionka proszone są o składanie stosownych podań do Urzędu Gminy w Kamionce w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2016 r.
 
 
Wójt Gminy Kamionka
(-) Karol Ługowski
Powrót do działu tematycznego Powrót