, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Z A W I A D O M I E N I E
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

01-12-2020

Informuję,  że  w  dniu  8  grudnia  2020  r.  (wtorek)  o  godz.  10 00 ,  za  pośrednictwem
elektronicznych  środków  komunikacji,  odbędzie  się  XXII  sesja  Rady  Gminy  Kamionka  VIII
kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XX z dnia 10 listopada 2020 r.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI z dnia 25 listopada 2020 r.   
5.  Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.
6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka.
7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutów  Sołectw  Gminy
Kamionka.
8.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Kamionce.
9.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  Statutu  Biura  Obsługi  Szkół
Samorządowych w Kamionce.
10. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Centrum  Kultury  
w Kamionce.
11. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego  w Kamionce.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych obrębu geodezyjnego 10 – Kamionka. (ul. Krzywy Dąb)
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych obrębu geodezyjnego 10 – Kamionka. (ul. Michowska)
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych obrębu geodezyjnego 10 – Kamionka. (ul. Lubelska)
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach
administracyjnych obrębu geodezyjnego 10 – Kamionka. (ul. Grobelna)
16. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Lokalnego  Ośrodka  Wiedzy  
i Edukacji w Gminie Kamionka.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok.
18. Wolne wnioski i zapytania.  
19. Zakończenie posiedzenia.  
 
 
   
Przewodnicząca Rady Gminy
 
          (-) Ewa Grymuza 
Powrót do działu tematycznego Powrót