, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zbiórka wkładów własnych i...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zbiórka wkładów własnych i podpisywanie umów dotyczących zobowiązań organizacyjno-finansowych w ramach realizacji projektu "Czysta energia w gminie Kamionka"

Zbiórka wkładów własnych i podpisywanie umów dotyczących zobowiązań organizacyjno-finansowych w ramach realizacji projektu "Czysta energia w gminie Kamionka"

06-09-2020

Ogłoszenie o naborze wkładu własnego Beneficjentów  projektu

„Czysta energia w gminie Kamionka”

 

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu br, gmina Kamionka jako jeden z nielicznych samorządów województwa lubelskiego otrzymał dofinansowanie na realizacje zadania pod nazwą: „Czysta energia w gminie Kamionka”, polegającego na montażu 148 paneli fotowoltaicznych, 80 instalacji solarnych, 12 pieców na biomasę oraz 20 aerotermalnych pomp ciepła. Sukces tym większy, gdyż na 210 wnioskodawców dofinansowanie otrzymało jedynie 90  samorządów z naszego województwa.

 

W związku z tym pragniemy poinformować wszystkich beneficjentów, że gmina Kamionka przystępuje do faktycznej realizacji tego zadania. Niezbędnym elementem tego przedsięwzięcia jest wniesienie wkładu własnego przez każdego z beneficjentów, dlatego też w okresie: od dnia 14 września do 31 października br. będzie prowadzony nabór wkładów własnych od Beneficjentów.

 

Prosimy Państwa zatem o zapoznanie się z poniższą tabelą obrazującą wysokość zakładanego wkładu własnego należnego do wniesienia przez docelowego Użytkownika właściwej instalacji. Procedura wniesienia wkładu własnego zakłada, że Beneficjent (lub pisemnie upoważniona przez niego Osoba) powinien zgłosić  się najpierw do siedziby tutejszego Urzędu, celem podpisania stosownej umowy (ich treści dołaczamy do niniejszej wiadomości) , na podstawie której otrzyma fakturę. Otrzymaną fakturę należy opłacić przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy  lub gotówką w Banku Spółdzielczym w Lubartowie, Oddział w Kamionce.

 

W najbliższych dniach Urząd Gminy w Kamionce wystosuje korespondencję   do każdego z Mieszkańców z informacją o przypisanej Mu mocy przez Projektanta instalacji oraz wysokości wkładu własnego.

Jednocześnie informujemy, że nie przewiduje się rozkładania wkładu własnego na raty.

Prosimy również o informacje od tych beneficjentów, którzy z różnych powodów rezygnują z udziału w projekcie o niezwłocznym poinformowaniu tutejszego Urzędu o tym fakcie. Informacja taka pozwoli zaprosić kolejne osoby chcące wziąć udział w projekcie, a znajdujące się na liście rezerwowej.

W chwili obecnej udział w projekcie przewidziany jest wyłącznie dla Osób z listy podstawowej. Lista z Osobami rezerwowymi zostanie uruchomiona zaś w przypadku ewentualnych rezygnacji. 

W przypadku pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem pod nr telefonu: 81 852 65 68.

 

                                                      Karol Ługowski
                                                                                                                         Wójt Gminy Kamionka

 

Wzory umów do zapoznania się :

Fotowoltaika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [220.17 KB]

Kolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.94 KB]

Pompy ciepła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.21 KB]

Kotły na pellet, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.67 KB]

 

Powrót do działu tematycznego Powrót