, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ukończenie remontu dróg gminnych na...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Ukończenie remontu dróg gminnych na ul. Poprzecznej i Nowy Rynek w Kamionce, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Ukończenie remontu dróg gminnych na ul. Poprzecznej i Nowy Rynek w Kamionce, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

06-08-2020

 

Na początku sierpnia 2020 roku Wykonawca remontu dróg gminnych w Kamionce, zlokalizowanych na ul. Poprzecznej i Nowy Rynek, zgłosił gotowość do odbioru robót.

Inwestycja o której mowa, została dofinansowana ze środków Ministerialnych z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach Państwowego Funduszu Celowego i ma na celu m.in.: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardu dróg i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakładanymi efektami przedsięwzięcia były zaś: uzyskanie nowej, równej nawierzchni z kostki betonowej; możliwość przeniesienia ruchu na wyremontowane drogi w sytuacjach nagłych lub konieczności objazdu dróg powiatowych w centrum Kamionki; wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni z płyt betonowych; nadanie  odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, dzięki czemu zlikwidowane zostaną zastoiska wody deszczowej; poprawienie dostępności do obiektów publicznych (bank, urząd gminy, poczta, przystanki komunikacji publicznej, obiekty handlowe, policja).

Projekt pn. "Remont ulicy Poprzecznej i ulicy Nowy Rynek w Kamionce" został dofinansowany w kwocie 122 400,00 zł.

Cały kontrakt z Wykonawcą opiewał zaś na kwotę 244 800,16 zł.

 

CZAS REMONTU

 

 

 

 

 

 

STAN OBECNY
 
 
 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót