, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

01-06-2020

 
Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Olszak pod numerem telefonu: (81) 85 26 568, która przyjmuje również wnioski w siedzibie  Urzędu gminy w Kamionce (pokój nr 11).

 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Regulamin tekst jednolity - 21.04.2020 z załącznikami, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [382.50 KB]

zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [129.20 KB]

zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [26.50 KB]

zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.41 KB]

Powrót do działu tematycznego Powrót