, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Podpisanie umowy o dofinansowanie...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Czysta energia w gminie Kamionka".

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Czysta energia w gminie Kamionka".

22-05-2020

19 maja 2020 roku Wójt gminy Kamionka - Pan Karol Ługowski, wraz ze Skarbnikiem gminy - Panią Jolantą Szymanek, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, parafowali umowę o dofinansowanie projektu "Czysta energia w gminie Kamionka".

Przypomnijmy, że wspomniany wyżej projekt uzyskał maksymalną liczbę - 100 pkt. podczas oceny merytorycznej. Ze względu na ograniczoną pulę środków, tylko 86 Wnioskodawców (co stanowi nieco ponad 40% ogólnej ilości) mogło cieszyć się z uzyskanego dofinansowania.

W tej stawce znalazł się projekt gminy Kamionka, dzięki któremu w nieruchomościach naszych Mieszkańców zostanie zamontowanych: 

- 148 instalacji fotowoltaicznych,

-  80 instalacji kolektorów słonecznych,

- 23 aerotermalne pompy ciepła,

- 12 pieców na biomasę.

Całkowita wartość zadania, to 3 787 109,40 zł.

Informacje na temat rozpoczęcia zbiórki wkładów własnych od Mieszkańców oraz ich wysokości podane zostaną w odrębnym komunikacie w miesiącu czerwcu 2020 roku.

Udział w projekcie biorą na chwilę obecną Osoby, które zawarły z gminą Kamionka umowę użyczenia nieruchomości i figurują na liście podstawowej.

Liczba wykonanych instalacji musi być tożsama z ww. liczbą wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Stąd też Osoby z listy rezerwowej będą mogły zostać dokooptowane do listy podstawowej  jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji Osób z tejże listy  i rozwiązania zawartej umowy użyczenia. W takich sytuacjach, w celu uzupełnienia listy podstawowej, o możliwości skorzystania z udziału w projekcie, będą informowane Osoby figurujące na liście rezerwowej, wg. listy zapisów.

Postępowania przetargowe na wyłonienie Wykonawców zadań ogłoszone zostaną w II połowie 2020 roku, zaś rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji planuje się w I kwartale 2021 roku.

Powrót do działu tematycznego Powrót