, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Europejski Tydzień Sportu w Zespole...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Europejski Tydzień Sportu w Zespole Szkół w Kamionce

Europejski Tydzień Sportu w Zespole Szkół w Kamionce

21-09-2016

14.09.2016r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Kamionce w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Sportu i Turystyki zorganizowali imprezę sportowo -rekreacyjną "Lekkoatletyka na wesoło" dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Wydarzenie zostało zarejestrowane na stronie www.etspolska.pl, stając się częścią całego projektu. Jako cykliczna impreza inspiruje do wszelkiego rodzaju twórczych, sportowych działań w różnych krajach.
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten miał zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Priorytetowym celem naszej szkolnej imprezy była popularyzacja sportu i rekreacji oraz zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez integracyjną formę spotkania.
Spotkanie otworzyła pani Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce Urszula Wałejko wraz z zaproszonym gościem panią Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych Marzena Grymuzą .
Impreza trwała cały dzień i była podzielona na trzy części:
I -artystyczną :każda klasa prezentowała wcześniej przygotowany plakat promujący to szczególne wydarzenie sportowe oraz wylosowaną konkurencję lekkoatletyczną,
II - sportową : gry i zabawy z elementami konkurencji lekkoatletycznych organizowane na poszczególnych stacjach :„ Skoki w workach”, „Wahadełko” „Kartoflana rzucanka” „Sprawnościaki” „Kto dalej” „Kreatywny inżynier” .
Uczestnicy spędzili mile czas integrując się na wesoło. Znakomita zabawa na bardzo dobrze przygotowanej imprezie sportowo - rekreacyjnej zakończyła się wspólnym spotkaniem przy słodkim poczęstunku.
Wartością dodaną wydarzenia było zaangażowanie w organizację uczniów oddziałów sportowych klasy II i III gimnazjum w myśl zasady starsi koledzy uczą młodszych.

Autorem artykułu jest V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce, Pani Monika Obroślak.

Powrót do działu tematycznego Powrót