, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Młodzieżowa Rada Gminy Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Młodzieżowa Rada Gminy
Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka.

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka.

17-11-2016


Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 18 listopada 2016 r.  ( piątek  ) o godz. 15,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka.

                                 
Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Młodzieżowej Rady Gminy       Kamionka.
3.    Złożenie ślubowania przez radnych.
4.    Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka
       a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego,
       b) powołanie komisji skrutacyjnej,
       c) przeprowadzenie głosowania,
       d) ogłoszenie wyników wyborów.
5.    Wybór wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka
       a) zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących,
       b) powołanie komisji skrutacyjnej,
       c) przeprowadzenie głosowania,
       d) ogłoszenie wyników wyborów.
6.    Wybór sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Kamionka
       a) zgłaszanie kandydatów na sekretarza
       b) powołanie komisji skrutacyjnej
       c) przeprowadzenie głosowania
       d) ogłoszenie wyników wyborów
7.    Zakończenie posiedzenia.


                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               /-/ Sławomir Struski


                                
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii