, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Jednostki organizacyjne Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I....
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Jednostki organizacyjne
Zdjęcie Artykułu

Gminna Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce

ul. Grobelna 1, 21 - 132 Kamionka tel. 81 8527033 e-mail: gbp_kamionka@op.pl

Gmina Kamionka posiada Gminną Bibliotekę Publiczną im. J.I. Kraszewskiego, powstałą na przełomie 1948-1949 roku. Jest ona samodzielną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, finansowaną przez Urząd Gminy. W strukturę Biblioteki wchodzą trzy filie biblioteczne: w Samoklęskach, Kozłówce i  Starościnie, oraz punkt biblioteczny w Siedliskach.  Dyrektorem Biblioteki  jest Pani Danuta Wójcik. Biblioteka posiada ogółem 25 tysięczny księgozbiór, a z jej  zbiorów korzysta około 1200 czytelników rocznie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną i obcą w wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin, biblioteczkę regionalną oraz duży wybór lektur szkolnych. Biblioteki prenumerują wspólnie 53 tytuły czasopism, w tym gazety dla dzieci i młodzieży. W Bibliotece są dwa stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Placówka od lat współpracuje ze Szkołą, Przedszkolem, Świetlicą oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury  w Kamionce. Prowadzi różne formy pracy kulturalno – oświatowej z czytelnikiem m.in. konkursy, lekcje biblioteczne z udziałem dzieci i młodzieży, wystawy, wieczory poezji, spotkania autorskie, zajęcia dla dzieci, spotkania z najmłodszymi czytelnikami, głośne czytanie bajek, pogadanki tematyczne, wycieczki itp

Więcej informacji w zakładce: kultura.

Powrót