, Imieniny:
Jesteś na: Kultura Biblioteka Kadra
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Pracownicy Biblioteki

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce:

Danuta Wójcik - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce 

Alina Dec - Starszy Bibliotekarz

Anna Mitura - Bibliotekarz

Lata poprzednie:

Radomska Maria – (lata pracy 1948 - 1971) pierwsza bibliotekarka-kierownik biblioteki. Otrzymała w 1959 roku nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla Działaczy Kulturalnych Lubelszczyzny. Pani Maria Radomska wykazała się dużymi umiejętnościami we współpracy z młodzieżą. Umiała pokierować jej zainteresowaniami przez odpowiedni dobór literatury. Organizowała zespoły czytelnicze, artystyczne i różne kursy. W 1955 roku uczestniczyła w zjeździe bibliotekarzy i czytelników w Poznaniu. W 1960 roku biblioteka w Kamionce zarejestrowała najwięcej czytelników w powiecie. Pani Radomska przykładała wielką wagę do upowszechniania literatury popularno-naukowej. W 1964 roku Biblioteka otrzymała I nagrodę w konkursie pod hasłem „Dwudziestolecie w kraju i powiecie”. W 1971 roku odchodzi na emeryturę. Zmarła 27 listopada 1988 roku w Lubartowie.

Mikoda Joanna – (lata pracy 1972-1985 ) w tych latach pod kierownictwem pani Mikody nastąpił w bibliotece znaczny rozwój czytelnictwa. Kupowano więcej książek oraz prowadzono intensywną działalność kulturalno-oświatową. W tym czasie powstał teatrzyk kukiełkowy „Miś”. Była ona cenionym i lubianym bibliotekarzem świetnie współpracującym ze środowiskiem lokalnym. W 1985 roku zmienia miejsce zamieszkania i odchodzi do pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie, jako kierownik Filii nr 15, a rok później kieruje Filią nr 26. W sierpniu 1999 roku odchodzi na emeryturę. Obecnie mieszka w Ciemnie (gmina Kamionka). Posiadała wykształcenie bibliotekarskie. Otrzymała odznaki: Zasłużony dla Lubelszczyzny i miasta Lublina oraz Zasłużony Działacz Kultury.

Wójcik Danuta – (lata pracy od 1975 -…) od początku swojej pracy zajmowała się najmłodszymi czytelnikami organizując różne formy pracy z dziećmi np. wyświetlanie przeźroczy, konkursy, zajęcia plastyczne oraz przedstawienia kukiełkowe w teatrzyku „Miś”. Od maja 1985 roku do listopada 1987 roku przebywała na urlopie wychowawczym. Po powrocie do pracy kieruje Gminną Biblioteką Publiczną w Kamionce wraz z Filiami i punktami bibliotecznymi. Prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową, organizuje spotkania autorskie, wystawy, konkursy itp. Współpracuje z Zespołem Szkół w Kamionce, Przedszkolem Samorządowym, Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy. 28 października 2004 roku GBP w Kamionce otrzymała Puchar Starosty Lubartowskiego za zwycięstwo we współzawodnictwie „Biblioteka-Czytelnik-Środowisko” 2003-2004 w Powiecie Lubartowskim. 9 listopada 2006 roku otrzymuje wyróżnienie za promocję wiedzy o własnym regionie w ramach konkursu poświęconego regionalizmowi „Pamięć przeszłości”. Pani Danuta Wójcik posiada wykształcenie ekonomiczne i bibliotekarskie, a w 1996 roku otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury.

Dec Alina – (lata pracy od 1985 - …) pracuje w bibliotece od 15 kwietnia 1985 roku do chwili obecnej. Ukończyła studium bibliotekarskie Lublinie. Od 1991 roku obsługuje filię biblioteczną w Starościnie dwa dni w tygodniu. Zajmuje się obsługą czytelników i pracą z czytelnikami najmłodszymi.

Król Henryka – (lata pracy 1985-1991) pracowała w GBP Kamionce od 15 listopada 1985 do 1991 roku. Cieszyła się dużą sympatią czytelników pomimo krótkiego okresu pracy.

Mitura Anna – (lata pracy od 2007-… ) pracuje od 07.10.2007 roku do chwili obecnej. Bibliotekarka jest zatrudniona w GBP w Kamionce i Filii Bibliotecznej w Samoklęskach. Bardzo dobrze współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Organizuje przeróżne konkursy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (plastyczne, recytatorskie i czytelnicze) Zajmuje się przygotowywaniem wystaw oraz gazetek tematycznych. Prowadzi dla dzieci lekcje biblioteczne, pogadanki oraz głośne czytanie bajek. W Filii w Samoklęskach prowadzi zajęcia plastyczne w czasie ferii zimowych oraz wakacyjnych. Formy te cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarka posiada tytuł magistra uzyskany 07 listopada 2008 roku na kierunku: pedagogika, w zakresie: animator i menadżer kultury na UMCS w Lublinie. Jest członkiem koła SBP, a od 2008 roku zajmuje stanowisko sekretarza w Zarządzie Koła.


Powrót